Ludzie kupują mieszkania

Istotą pierwotnego rynku mieszkaniowego jest dostarczanie na rynek nowych nieruchomości. Co za tym idzie; zapewnienie potrzeb mieszkaniowych w społeczeństwie. Pierwotny rynek mieszkaniowy jest bardzo ważnym elementem wpływającym pośrednio i bezpośrednio na kształtowanie się gospodarki.

Z tego względu wszelkie działania deweloperów oraz wszelkie transakcje zawierane przy okazji realizowania nowych projektów oddziałują również na inne segmenty rynku. Tak samo duży wpływ mają transakcje zwierane w celu kupna – sprzedaży nieruchomości.