Bardzo ładne osiedla

Nieruchomości znacznie oddziałuje na różne sfery. Rynek pierwotny jest rynkiem dostarczającym odpowiednich budynków wraz z lokalami do zamieszkania. Transakcje tam zawierane dotyczą nieruchomości, które nie były nigdy użytkowane. Rynek ten zawiera ogół warunków. Według nich może odbywać się transfer praw pozwalający na nabycie nowych nieruchomości. Na rynku tym, zawierane są umowy. Ustalane są w nich […]