Mieszkanie jest źródłem schronienia dla człowieka

Rynek pierwotny jest swoistego rodzaju głównym miejscem produkcji długoletnich produktów użyteczności publicznej oraz podmiotem, który oferuje miejsca dla życia i rozwoju jednostek. Nie można patrzeć na mieszkaniowy pierwotny rynek nieruchomości tylko przez pryzmat budynków oraz betonowych powierzchni.

Realnie jest to kumulacja połączonych w funkcjonalną całość materiałów i specjalistyczny sposób połącznia ich dla dobra rozwoju człowieka. Każde dostarczone na rynek mieszkanie jest intymną przestrzenią. Jest miejscem rozwoju życia ludzi.